χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
οπτικός θραύστης ινών
Θραύστης PLC ινών
Σκοινί μπαλωμάτων οπτικών ινών
πλεξίδα οπτικών ινών
Κιβώτιο διανομής ινών
Περάτωση συναρμογών οπτικών ινών
Γραφείο διανομής ινών
Υπαίθριο γραφείο τηλεπικοινωνιών
οπτικό πλαίσιο διανομής
Γραφείο ραφιών δικτύων
Υποδοχή οπτικών ινών
σκοινί μπαλωμάτων mpo
Συζευκτήρας FBT
Καλώδιο οπτικών ινών
Οπτική μονάδα δικτύων ONU
Εργαλεία οπτικών ινών και εξοπλισμός δοκιμής
Οπτική ίνα που τηλεγραφεί τη λύση
Ίνα FTTX στη λύση Χ
Ίνα FTTR στη λύση δωματίων
Σκοινί μπαλωμάτων FTTA